Dự án nâng cấp, cải tạo vỉa hè phố Bà Triệu


Mô tả dự án
Nhà đầu tư: TP. Hà Nội
Ngày hoàn thành: 25/08/2016
Vị trí: Hà Nội
Số vốn:
Kiến trúc:
Xem thông tin

Dự án Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với hạ ngầm đường dây, cáp trên tuyến phố Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm được thực hiện trên tuyến phố Bà Triệu (phường Tràng Tiền và Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm).