TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HÀ THANH

là một doanh nghiệp lớn tại Thanh Hóa. Chuyên sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựng, được đầu tư đồng bộ thiết bị của Nhật Bản và CHLB Đức.

Với 5 Cụm nhà máy sản xuất 21 loại vật liệu như :
– Bê tông thương phẩm với 6 trạm ở 6 huyện thị thành phố có thể cung cấp trong toàn tỉnh Thanh Hóa.

– Cống ly tâm công nghệ CHLB Đức (công nghệ Rút Khuôn) với 3 nhà máy công suất 150 sản phẩm / ngày.

– Cộc vuông bê tông dự ứng lực với 3 nhà máy công suất 500 sản phẩm/ ngày.

– Cột điện ly tâm – dự ứng lực với 1 nhà máy 2 dây chuyền công nghệ CHLB Đức công suất 120 sản phẩm/ ngày.

– Gạch không nung công nghệ Nhật Bản với 3 nhà máy công suất 200 triệu viên/ năm.

– Gạch Tuynel Phú Thịnh với 2 nhà máy công suất 120 triệu viên/ năm.

– Nhà máy Ngói lợp Tuynel liên doanh Hạ Long công suất 40 triệu viên/ năm.

– Gạch lát Terrazzo với 3 nhà máy sản xuất được nhập khẩu thiết bị trực tiếp từ Nhật Bản công suất 120 triệu viên/ năm.

– Đá tự nhiên Thanh Hóa với 3 nhà máy chuyên sản xuất đá công trình đô thị, văn hóa… công suất 200 triệu m3/ năm.

Đặc biệt TỔNG CTY HÀ THANH được cấp 3 mỏ nguyên liệu lớn như:
– Mỏ đá ốp lát 20ha tại xã Vĩnh Minh – Vình Lộc – Thanh Hóa.
– Mỏ đất sét 30ha tại xã Vĩnh Thịnh – Vĩnh Lộc – Thanh Hóa.
– Mỏ cát 6,3ha ở xã Thiệu Nguyên – Thiệu Hóa – Thanh Hóa.
Với tiềm lực về tài chính và mỏ chủ động phục vụ cho 5 Cụm nhà máy. Cho nên Tổng công ty cổ phẩn đầu tư Hà Thanh không ngừng cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng, giảm giá thành để phục vụ cho các dự án tốt nhất.

Chia sẻ bài viết