Quy định và hình thức thanh toán

 

1.THANH TOÁN TRỰC TIẾP TẠI VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HÀ THANH

– Địa chỉ văn phòng: 142 Lê Thánh Tông – Đông Vệ – Thanh Hóa
– Điện thoại: 0973.664.664

Chia sẻ bài viết